[Past Event] Tokaido Yotsuya Kaidan by Kinoshita Kabuki

After much anticipation, Tokaido Yotsuya Kaidan returns in May 2017! (Japanese only) Total three acts, 6 hours

Text: Tsuruya Nanboku
Supervision and Revision: Yuichi Kinoshita
Direction: Kunio Sugihara

[Kyoto] Date: 2017/5/21(SUN) 11:00-
Venue: Kyoto Art Theater

[Tokyo] Date: 2017/5/26-31
Venue: Owl Spot

Details http://kinoshita-kabuki.org/yotsuya17